Wat is stichting Maat(jes)werk Autisme

Stichting Maatjeswerk Autisme heeft als voornaamste doel het bieden van een sociaal netwerk en een kennis- en ondersteuningscentrum voor en door ouders van kinderen met autisme, ADHD of andere aanverwante kwetsbaarheden.
Hiernaast heeft het netwerk als doel een platform te vormen om aan de gemeente duidelijk te maken wat er voor de doelgroep (kinderen met autisme en/of  ADHD) nodig is op gebied van onderwijs, vrijetijdsbesteding en ondersteuning in wonen en werk.

Maat(jes)werk = Maatwerk + Maatjes.Banner definitief
De naam ‘Maat(jes)werk’ is gekozen om als stichting uit te dragen dat de ondersteuning voor de doelgroep maatwerk behoeft. Maatjes omdat we in ons oudernetwerk elkaar een luisterend oor bieden en ervaring en kennis delen.

Door het samenbrengen van kennis en ervaring vormen wij een kenniscentrum op het gebied van autisme en aanverwante kwetsbaarheden.
Stichting Maatjeswerk Autisme bestaat uit ervaringsdeskundige/gecertificeerde ouders en neemt zoveel mogelijk deel aan werkgroepen (WMO), informatie- en kennisbijeenkomsten. Wij streven er naar de behoeften van de achterban zo goed mogelijk te communiceren naar onder andere lokale en regionale overheden om zo autisme en alles om autisme heen uit de onzichtbaarheid te halen.

Onder het motto: ‘samen staan we sterk’ vinden  ongeveer 6 keer per jaar maatjeswerkavonden plaats. Op deze avonden nemen we uitgebreid de tijd om informele wijze ervaringen en informatie uit te wisselen. Ook komt er vaak een interessant  thema aan bod waar deskundigen vanuit diverse organisaties aan meewerken. Tevens organiseren we workshops en lezingen.
Op deze manier creëren we een setting waarin ouders de gelegenheid krijgen voor persoonlijke groei.

Er blijkt een groeiende belangstelling te bestaan om elkaar te ontmoeten. Ouders en/of verzorgers van kinderen met autisme, ADHD of andere aanverwante kwetsbaarheden zijn welkom. Aanmelden kan via de Contact-button of via info@maatjeswerkautisme.nl

Voor deelname aan de reguliere avonden en het informatienetwerk vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 15,-.