Zorgbelang Gelderland: Passende participatie jeugdbeleid

Logo ZBGDe Zorg voor Jeugd is in beweging. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van Zorg voor Jeugd. Een van de uitgangspunten voor deze verandering is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij burgers te organiseren. Om Zorg voor Jeugd aan te laten sluiten bij wat kinderen, jongeren en ouders zelf belangrijk vinden, is het nodig dat alle betrokken partijen – van jongere tot wethouder – met elkaar in gesprek gaan en blijven. De informatie die hieruit voortkomt is onmisbaar.

Zorgbelang Gelderland heeft een brochure gepubliceerd waarin burgers van Gelderse gemeenten handvatten worden aangereikt om hun stem te laten horen.

Maatjeswerk Autisme heeft hier ook een bijdrage aan geleverd. Klik op de foto of de link om de brochure te downloaden.

ZbG Erica in beweging foto site
Passende-participatie-Jeugdbeleid