Bestuurswijziging

Onlangs is de samenstelling van ons bestuur gewijzigd.

Een jaar na oprichting hebben Denise van Wassenberg en Margreet Schout besloten om hun taken neer te leggen en uit het bestuur te treden.

Via deze weg willen wij hen graag bedanken voor hun inzet en werk van het afgelopen jaar.
We zijn blij dat beiden betrokken zullen blijven bij de stichting.

Met het aftreden van deze bestuursleden zijn er plaatsen vrijgekomen voor nieuwe kandidaten voor het bestuur.
Stichting Maatjeswerk Autisme is op zoek naar kandidaten die gedreven zijn, een verschil willen maken voor ouders van kinderen met een vorm van autisme en/of ADHD en die de tijd kunnen vrijmaken om een bestuurlijke functie te kunnen dragen.