Nieuwe samenwerkingen

Stichting Maatjeswerk autisme is sinds kort een aantal nieuwe samenwerkingen aangegaan. Hieronder een overzicht:

Logo JeugdkansStichting Jeugdkans is opgericht met het doel gezinnen met jongeren, met psychiatrische of psychosociale ontwikkelingsproblemen, financieel te ondersteunen. De stichting biedt hulp wanneer de reguliere ondersteuning uitgeput raakt, door extra respijtzorg in te kopen. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten.

SAG

 

 

 

Samen sterk voor mensen met autisme

In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.

Verder worden we vermeld op de sites van de volgende organisatie:
MAEXchange

 

 

Laat je reactie hier achter en waardeer Maatjeswerk Autisme want daarmee maken we kans op extra sponsoring.