Informatieavond ‘Barneveld en Jeugdwet’

Op 24 maart organiseert stichting Maatjeswerk Autisme een informatieavond over hoe de gemeente Barneveld invulling geeft aan de Jeugdwet.

Zaken die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Barneveldse invulling Jeugdwet (visie)
  • Vormgeving toeleiding/toegang naar ondersteuningsaanbod (waaronder ‘het Gesprek’, rol gespreksvoerders)
  • Ondersteuningsaanbod: algemene voorzieningen & vangnetvoorzieningen (incl. toelichting aanbod Natura versus PGB)
  • Relatie aanbod 18+
  • Overgangsrecht

Aanmelden via info@maatjeswerkautisme.nl, heb je op voorhand al vragen/zorgen kun je die bij de aanmelding bijvoegen.

Uitnodiging