Presentaties informatieavond ‘Passend Onderwijs’

Via onderstaande links kunt u de presentaties van de informatieavond over passend onderwijs van 7 oktober j.l. downloaden en nalezen.

Presentatie 2Presentatie 1