Monitor: Nederlandse gemeentes gaan onzorgvuldig om met privacy jeugd

Sinds dit jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp.
Jeugdzorg en jeugd-ggz worden dus niet meer vanuit het rijk aangeboden en betaald, maar vanuit het dorp of de stad waar u woont. Het lijkt erop dat in sommige gemeenten niet zorgvuldig wordt omgegaan met de medische gegevens van kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen. Er zijn zelfs verhalen waarbij vijftien ambtenaren, zonder medische achtergrond, het medische dossier van één jongere hebben ingezien.
Wie bepaalt bij de gemeente of een kind jeugdhulp krijgt: is dat een arts of een ambtenaar? Welke gegevens worden daarvoor ingezien? En wat gebeurt er met de medische gegevens die de gemeente in handen heeft? De Monitor onderzoekt hoe gemeenten omgaan met privacy bij het uitvoeren van de nieuwe jeugdwet.

Klik hier om deze aflevering terug te kijken.

Monitor