ANBI status

Goed nieuws!

balonnen3Deze week hebben wij officieel bericht gehad dat Stichting Maatjeswerk Autisme (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015) de ANBI status heeft verworven.

Wat betekent dit en waarom is dit goed nieuws?

Het betekent dat onze stichting officieel is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Met andere woorden dat wordt erkend dat onze stichting zich volledig inzet voor een algemeen belang.

Dit is goed nieuws omdat dit aan de ene kant een erkenning van onze doelstellingen is, en aan de andere kant betekent dat giften aan onze stichting voor de gever aftrekbaar zijn van de belasting.

Het allerbest nieuws is natuurlijk dat wij hierdoor mogelijk nog meer activiteiten kunnen organiseren voor, en steun kunnen bieden aan onze doelgroep.