Van Rijn ondersteunt aanbevelingen werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’

Een eerdere, snellere en betere diagnostiek levert uiteindelijk een eerdere, snellere en betere hulp en ondersteuning op voor mensen met autisme.” Dat zegt staatssecretaris van Rijn in een uitgebreide brief aan de Kamer waarin hij uitlegt wat hij zal doen om een tiental aanbevelingen van de werkgroep ‘vanuit autisme bekeken te ondersteunen.
Die aanbevelingen zijn:

  1. Landelijke campagnes om een genuanceerd beeld van autisme te geven
  2. Goede informatie over en inzicht in autisme
  3. Autisme-experts laten ‘meekijken’ met hulpverleners in de eerste lijn
  4. Scholing professionals
  5. Erkenning door beroepsgroepen en verzekeraars dat de diagnose autisme alleen door experts gesteld kan worden
  6. Bekostiging van consultatie experts
  7. Meer aandacht voor autisme in de opleiding
  8. Een grotere rol voor autisme-experts bij de verwijzing
  9. Zorg dat mensen na diagnose zo snel mogelijk een passend zorg- en ondersteuningsplan krijgen
  10. Ontwikkelen van een zorgstandaard autisme

Daarnaast wil de staatssecretaris ook zorgen voor een passend zorgaanbod voor mensen met autisme. Het gaat dan om beschermd wonen voor jongeren met autisme en een hoog IQ, en essentiële specialistische functies in de autismezorg.

Voor de hele Kamerbrief, klik hier.

Stripje Kay tr