Project: Jeugdhulp doen we samen

Cliëntenparticipatie

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders. Voor een succesvolle uitvoering is het betrekken van de ‘mensen om wie het gaat’ bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid van groot belang. De lokale en regionale participatie van jongeren en ouders is nog niet overal goed van de grond gekomen.

In het kader van ‘Jeugdhulp doen we samen’ wordt tot 1 oktober 2018 in vier regio’s nader gekeken naar de ervaringen met cliëntenparticipatie. Wat gaat goed, wat kan beter en vooral hoe kan het beter? In het kader hiervan vragen we jongeren en ouders uit deze regio’s (Zuid-Holland-Zuid, Brabant Zuid-Oost, Food Valley en IJsselland) om een vragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan gebruiken we om gemeenten en regio’s handvatten te bieden voor het versterken van cliëntenparticipatie.

Online enquête: www.jeugdhulpdoenwesamen.nl/clientenparticipatie

Ook interviewen wij een aantal ouders en jongeren per Food Valley gemeente, lees gauw verder.

Praat mee over de zorg voor de jeugd. Over het beleid en over de uitvoering, met beleidsmakers en professionals. Wat gaat er goed, wat kan er beter?

In de regio FoodValley voeren we het project Jeugdhulp doen we samen uit. Een project over betrokkenheid van jongeren en ouders bij de zorg voor de jeugd. Zie meer informatie https://www.jeugdhulpdoenwesamen.nl/

De regio Foodvalley bestaat uit de gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Voor dit project zoeken we jongeren en/of ouders voor een interview over betrokkenheid bij beleid en uitvoering:

  • Welke onderwerpen vind je belangrijk?
  • Over welke zaken wil je meepraten?
  • Op welke manier wil je betrokken worden? ect.


Jongeren
worden geïnterviewd door Sjoerd Wiersma. Aanmelden via sjoerd@project-jongerennetwerk.nl Hij is projectleider van het JongerenNetwerk https://www.project-jongerennetwerk.nl/

Ouders worden geïnterviewd door Erica Everdingen. Aanmelden via erica@maatjeswerkautisme.nl Zij is moeder, ervaringsdeskundig en initiator van Maatjeswerk Autisme in Barneveld http://www.maatjeswerkautisme.nl/

Het is niet zo dat als jij als ouder mee wil doen dat dit automatische betekent dat je zoon/dochter ook mee moet doen, mag wel.
Heb je vragen: mail of bel mij 06 372 27 775