Inclusie

Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet.

Ieder kind, volwassenen heeft het recht om mee te kunnen doen, op je eigen manier en tempo jezelf kunnen ontwikkelen.

Ook met een beperking moet het mogelijk worden om  op je eigen manier te kunnen participeren in de maatschappij!

Maar,
Een inclusieve samenleving kan alleen worden bereikt als de mensen om wie het gaat goed worden betrokken bij de aanpak. “Niets over ons zonder ons”
FoodValley en onderwijs:

Kinderen gewoon zo op reguliere onderwijs (passend onderwijs of BSO ) te zetten met een beetje extra hulp ben je er nog niet.
Samen zullen we moeten gaan onderzoeken hoe we inclusief onderwijs vorm kunnen gaan geven.
Ga eens op bezoek op een reguliere school en daarna ook op speciaal onderwijs, je merkt al heel snel dat het pedagogisch klimaat op dit moment nog heel anders is.
De bel gaat de pauze is voorbij, op regulier rennen ze dwars door elkaar, bijna over elkaar naar binnen, op speciaal onderwijs staan ze netjes 2 aan 2 in de rij en lopen rustig naar binnen.
Geen geschreeuw naar elkaar want ze weten dat hun klasgenootje daar heel veel last van kan hebben, ze houden rekening met elkaar.

Is ‘samen’ leren onmogelijk ?
NEE, mijn eigen 2 zonen zitten op speciaal onderwijs (VSO Havo)) en volgen daarbinnen ook regulier onderwijs, bv de lessen waar een vakdocent voor nodig is.
Hier hebben we bewust naar toe gewerkt op hun tempo.

Stap voor stap worden ze voorbereid op de vervolgopleiding (HBO), maar wel in een veilige omgeving waar ze steeds op terug kunnen vallen, je gooit kinderen niet onvoorbereid zomaar het diepe in.

Immers alleen in veiligheid is ontwikkeling mogelijk.

Inclusief onderwijs kun je niet forceren daar moet aan gebouwd worden.

Erica