Aanmelden donatie

Uw naam*

Uw email*

Uw adres*

Uw postcode*

Uw woonplaats*

Uw telefoonnr.

Velden met een * zijn verplicht

Uw keuze

 Eenmalig € (vul in bij bedrag) Per jaar €15,- Per jaar € (vul in bij bedrag)

Maak uw keuze over op NL 42 RABO 0137 2225 80 t.n.v.
Stichting Maatjeswerk Autisme
Donateurschap per jaar tot wederopzegging voor 1 december van het lopende jaar

Bedrag

Uw bericht