AD(H)D

Tussen kinderen met ADHD bestaan net zoveel verschillen als tussen ‘gewone’ kinderen.
Kinderen met ADHD verschillen ook in mate van ADHD-gedrag. Ze zijn dus niet altijd en ook niet allemaal even druk, impulsief of ongeconcentreerd. Bij kinderen met ADD is vooral de hyperactiviteit minder zichtbaar.
Er worden drie types ADHD onderscheiden:

 • type      1: het overwegend niet-oplettende type (wordt ook wel ADD genoemd)
 • type      2: het hyperactieve type
 • type      3: het gemengde type

ADHD
Jonge kinderen met ADHD vallen vooral op omdat zij:

 • moeilijk stil kunnen blijven zitten
 • snel zijn afgeleid
 • moeilijk op hun beurt kunnen wachten
 • van de ene activiteit naar het andere hollen
 • niet rustig kunnen spelen
 • overdreven veel praten
 • anderen in de rede vallen
 • niet luisteren naar wat anderen zeggen
 • zich vaak in gevaarlijke situaties storten
 • moeilijk instructies kunnen volgen
 • anders reageren op straf en beloning
 • veel kwijtraken of vaak iets verliezen
 • moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten
 • zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden

ADD
Kinderen met ADD (ADHD van het overwegend onoplettende type) vallen op omdat zij:

 • dromerig zijn
 • passief lijken
 • teruggetrokken zijn
 • ongeorganiseerd en vergeetachtig zijn
 • niet lijken te luisteren
 • vaak dingen kwijt zijn
 • gemakkelijk afgeleid worden
 • moeite hebben met het sociale gebeuren in de klas

Veel van deze kenmerken komen bij alle kinderen in meer of mindere mate voor. Bij kinderen met AD(H)D gaat het om een aantal kenmerken die in ernstige mate voorkomen en de ontwikkeling van het kind belemmeren.

Drie groepen
De kenmerken van AD(H)D worden ondergebracht in drie groepen:

 • aandachts- en concentratiestoornissen
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit

Kinderen met AD(H)D hebben ook problemen met executieve functies (‘regelfuncties’).
Op www.steunpuntadhd.nl/is-het-adhd/kenmerken-van-adhd-en-add/ vindt u informatie over kenmerken, oorzaken & gevolgen, diagnose & behandeling.

(Met dank aan www.balansdigitaal.nl)