AIC

Het Autisme Info Centrum (AIC) is het informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme. Het is een vast onderdeel van de NVA en de centra worden bemand door een groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het NVA en door Stiching MEE.

De kracht van het Autisme Info Centrum ligt in het lotgenotencontact: ouders en mensen met autisme kunnen leren van elkaars ervaringen bij hun aanpak thuis en bij hun zoektocht naar goede hulp. Bovendien helpen ze elkaar bij het vinden van informatie.

Elke provincie heeft één of meerdere info centra. Het dichtstbijzijnde Info Centrum voor de gemeente Barneveld is Amersfoort. Maar er zit er ook één in Arnhem.

Het AIC Amersfoort zit bij Stichting MEE Amersfoort in. Er worden regelmatig inloopochtenden/middagen/avonden georganiseerd (zie www.autismeinfocentrum.nl en zoek dan aan de rechterkant bij agenda naar Amersfoort).

Het AIC in Anrhem zit bij Stiching MEE Geldersepoort in. Elke woensdagochtend van 9.30-12.00 uur is er inloopspreekuur. AIC Arnhem organiseert regelmatig filmochtenden, workshops en thema-avonden.

Het AIC Gelderland geeft een digitale nieuwsbrief uit met informatie over de activiteiten. Als lid van de NVA kunt u deze nieuwsbrief (‘Het Middelpunt’) ontvangen.
Als uw E-mailadres bekend is bij de ledenadministratie van de NVA, ontvangt u automatisch het Middelpunt digitaal. Als dit nog niet het geval is, kunt u uw E-mailadres bij de ledenadministratie bekend maken (ledenadministratie@autisme.nl).
Dan wordt er 4x per jaar informatie over de activiteiten van AIC Arnhem verzonden.

Voor meer informatie kunt u op maandag tot en met vrijdag van 10.00-13.00 uur en dinsdag en vrijdag van 13.00-16.00 uur contact opnemen met het algemene nummer van het AIC: 0900-2884763 (0,05 ct p/m).