Ambassadeur

Onze stichting is zeer trots op het feit dat zij een ambassadeur heeft gevonden in de persoon van Jeanet Zonneveld. Jeanet ondersteunt de doelstellingen en het belang van de stichting van harte en wil dit ook uitdragen door zich op deze manier te verbinden aan Maatjeswerk Autisme. Wie is Jeanet Zonneveld? Hieronder stelt zij zich in het kort even voor:

Hieronder een klein deel van Jeanet’s indrukwekkende CV:

Vanaf 2015
Adviseur/expert

 • Landelijk projectleider Integrale Aanpak: Levensbrede aanpak Autisme, voor VWS-OCW
 • Expert beoordelaar innovatie voorstellen bij gemeenten en ontwikkelaar beoordelingsmodel met lector HvA
 • Initiator en organisator van Twister-platform met NJI: seminars over thema’s transformatie Sociale Domein: Participatie, Jeugdzorg, Jeugdstelsel
 • Adviseur voor gemeenten/koepels/ministeries; over de verbinding tussen het zorgdomein, sociale wijkteams en domein Werk&Inkomen, participatie, armoede, schulden, veiligheid
 • Gespreksvoorzitter gesprekken met/tussen wethouders, gemeenteraden, zorgaanbieders
 • Dagvoorzitter, spreker, workshopleider op symposia/congressen
 • Landelijk trekker doorbraak thema armoede/schulden met gemeenten en bedrijfsleven
  Ontwikkeling
 • Executive Leadership Quest VU, Zijlstra Instituut Bestuurskunde

Onbezoldigd:

 • Raad van Advies WMO werkplaats Amsterdam
 • kennisinfrastructuur Sociale Domein
 • Raad van Advies Sozio; vakblad voor sociale en pedagogische beroepen
 • Raad van Advies Polypartners, cooperatie innovatieve zorg
 • Bestuur Stichting De Tijdmachine, tijdreis voor ouderen
 • De Regenboog opvang voor vluchtelingen

2011-2015
Landelijk projectleider Integrale Aanpak Ministerie BZK en VWS

 • Ondersteuning aan gemeenten in voorbereiding op transities; leergroepen met 60 gemeenten, interdepartementale trajecten en producten, ism VNG en kennisinstituten en gemeenten

2008-2013
Stedelijk projectleider Multiprobleem Gezinnen Gemeente Amsterdam

 • Stedelijke integrale regie- en stagnatie/escalatie aanpak tbv samenwerking/hulpverlening voor Amsterdamse (overlastgevende) multiprobleem gezinnen