ANBI

Sinds 1 januari 2015 is Stichting Maatjeswerk Autisme een door de belastingdienst erkende ANBI.

Het bestuur ziet dit als een buitengewone erkenning voor de doelstellingen van de stichting.
Voor sponsoren, gevers en donateurs geeft dit het voordeel dat giften afgetrokken kunnen worden van de belasting. Zie voor de bepalingen hiervoor www.belastingdienst.nl.

Wat is een ANBI:
Om als een ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling) aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciƫle instellingen zijn geen ANBI.
In feite komen de volgende rechtsvormen in aanmerking voor een ANBI-beschikking:

  • stichting
  • vereniging
  • kerkgenootschap

Uit de regelgeving zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Een instelling die incidenteel exploitatieoverschot(ten) behaalt en deze aanwendt ten bate van het algemeen nut heeft niet direct een winstoogmerk.
De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuĆÆteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald. Een ANBI dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen.
De bestuursleden van een ANBI die het beleid bepalen mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994).
(bron www.anbi.nl)
Voor een compleet overzicht van de voorwaarden voor de ANBI status zie wetten.overheid.nl