Asperger

Kinderen met het syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger is een autismespectrumstoornis (ASS). Kinderen met Asperger hebben vaak problemen met sociale contacten. Ze hebben meestal beperkte interessegebieden en een onhandige motoriek.
Op www.balansdigitaal.nl/stoornissen/asperger vindt u informatie over de kenmerken, oorzaken en gevolgen, diagnose en behandeling van Asperger.

(Met dank aan www.balansdigitaal.nl)