Autisme coach

Autisme coach logoZaterdag 29-06-2013 zijn de vier kernleden (Denise, Erica, Natalie en Margreet) van Maatjeswerk autisme na hun opleiding bij Auticomm gecertificeerd als “Autismevriendelijke coach”.

De visie, missie en het doel van Maatjeswerk is verwerkt in de eindopdracht.

Wat houdt “Autismevriendelijke coach” in?

Informatieverwerking vindt bij mensen met autisme op een andere manier plaats dan bij mensen zonder autisme. Om aansluiting te krijgen en te houden bij onze maatschappij die voor het merendeel bestaat uit mensen zonder autisme is de eerste groep vaak aangewezen op hulpverlening en extra ondersteuning.
Wij vinden dat een Autismevriendelijke Coach als inzet heeft mensen met een vorm van autisme te ondersteunen en te empoweren zelf oplossingen te vinden voor de dagelijkse gang van zaken. Een goede Autismevriendelijke Coach is in staat hen te stimuleren doelen te behalen die eerst onmogelijk leken.
Uit onze ervaring blijkt dat mensen met autisme met behulp van een coach veel beter in staat zijn zich zelf te ontplooien.
Zeker nu de financiële voorzieningen voor hulpverlening onder druk staan zijn wij van mening dat deze mensen nog meer gemotiveerd zouden kunnen worden zelf vaardigheden te ontwikkelen om hun eigen regie te kunnen houden om zodoende minder afhankelijk te worden van hulpverlening.