Verantwoording

De stichting Maatjeswerk Autisme is een non-profit stichting, dus zonder winstoogmerk.

Gegevens
Stichting Maatjeswerk Autisme
Stationstraat 51
6369 VH  Simpelveld
info@maatjeswerkautisme.nl
RSIN: 853339946
KvK: 59149477
Rabobank rek.nr. NL42 RABO 0137 2225 80

Bestuur
Het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

  • Erica van Everdingen (voorzitter)
  • Natalie Pater (penningmeester)
  • Rob van Everdingen (secretaris en ICT)
  • Mirjam van Ravenswaaij (algemeen bestuurslid)

Het bestuur en de ondersteunende vrijwilligers worden niet betaald voor hun werkzaamheden, zij zetten zich belangeloos in om Stichting Maatjeswerk Autisme draaiende te houden.

Documenten

Archief