Cursussen

Het aanbod van cursussen is divers. Zo zijn er cursussen voor ouders/begeleiders, voor de mensen met autisme/ADHD zelf en voor de omgeving (bijvoorbeeld brusjes).

In ons overzicht kunnen we onmogelijk compleet zijn maar hebben we er een aantal uitgelicht.

Training en coaching Auticomm - Enschede.
Auticomm is gespecialiseerd in autisme & communicatie en autisme & overprikkeling, met als drijvende kracht Marjon Kuipers en Gijs Horvers.
Sommige kinderen met autisme raken snel overprikkeld door het te veel aan (verbale) informatie. Dit uit zich vaak in schelden of zelfs in woedeaanvallen. In feite zijn dit angstaanvallen. Het kind kan de informatie niet meer ordenen en begrijpen. Gedachten raken in de war waardoor hij of zij het contact met de buitenwereld verliest.
Herken je dit als ouder? Dan heb je een keuze. Je kunt hierin berusten en blijven strijden. Of je gaat de uitdaging aan door de taal van jouw kind te leren “spreken”.
Hiervoor biedt Auticomm diverse trainingen, kijk hiervoor in de agenda.

Geef me de vijf van Colette de Bruin.
Geef me de 5 is een methode om mensen met een stoornis in het Autismespectrum duidelijkheid en structuur te bieden en ze te leren zelfstandig te functioneren. De methode is ontwikkeld en geoctrooieerd door gedragsdeskundige autisme Colette de Bruin-Wanrooij en wordt geëxploiteerd door Geef me de 5 bv.

De methode heeft als uitgangspunt dat mensen met een autistische stoornis op drie gebieden onvoldoende ontwikkeld zijn:

  • EF (Executieve functies, het kunnen uitvoeren van taken)
  • CC (Centrale Coherentie, het zien van de algehele samenhang)
  • TOM (Theory of mind, het inlevingsvermogen)

Als gevolg hiervan is de wereld voor iemand met een autistische stoornis heel onduidelijk en onvoorspelbaar.

Geef me de 5 is erop gericht de wereld voor deze mensen te structureren met behulp van ‘kettingen’ van taken en roosters en door een bepaalde manier van communiceren. Er wordt heel veel gebruikgemaakt van afbeeldingen (pictogrammen). Met het structureren moet er duidelijkheid gegeven worden aan de vijf aspecten:

  • Wat (er moet gebeuren)?
  • Wanneer?
  • Hoe?
  • Waar?
  • Wie?

Uiteindelijk werkt de methode ernaartoe dat mensen met autisme zich kunnen ontwikkelen van persoonsafhankelijk, waarbij een vaste persoon voortdurend aansturing moet geven, via structuurafhankelijk, afhankelijkheid van opgestelde structuren, naar zelfstandigheid.