Eindopdracht

Doel:

Gemeente en de Food Valley autismevriendelijker en de ouders van kinderen met autisme en/of ADHD een krachtige stem geven in het hele proces van transitie/transformatie jeugdzorg en jeugd GGZ.

Middelen:

Ouderbijeenkomsten om zo ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en ook te brainstormen over wat onze doelgroep kinderen met autisme en/of ADHD en ouders nodig hebben.
Hiernaast heeft het oudernetwerk als doel een platform te vormen om aan de gemeente duidelijk te maken wat er voor onze doelgroep op het gebied van onderwijs, vrijetijdsbesteding, en ondersteuning in wonen en werk nodig is.

Tijdens deze avonden en mail houden we de ouders op de hoogte van de gehele voortgang transitie/transformatie jeugdzorg.

WELKE STAPPEN ZIJN GEZET:

 • Contacten zijn gelegd met bv MEE, Welstede, Zorgbelang en andere lijntjes.
 • Spiegelgesprek Gemeente over hoe ziet het CJG er na de transitie/transformatie er in jullie ogen uit.
  Zelf, Samen, Gemeente.
 • Website, Facebook en Twitter
 • Deelgenomen aan een gezamenlijk initiatief van Zorgbelang Gelderland & JIJ Utrecht, namelijk Samen Sterk.
  Dit zijn Cliënten (jongeren en ouders) Professionals (sleutelfiguren) en Ambtenaren en bestuurders die gezamenlijk in gesprek gaan over de hele transitie/transformatie dus de toekomst van jeugdzorg.
 • Vriendenkringgesprek vanuit Welzijn Barneveld en MEE, over meer vrienden krijgen, hoe ga je dat aanpakken?

Plan van aanpak:

 • Deskundigen aan het woord laten bv. iemand van de NVA, een kinderpsychiater, per saldo, een PGB ambassadeur bv vanuit Amersfoort (daar behouden ze het PGB).
 • Casussen van +/- 10 gezinnen met eigen verhaal over impact in het gezin, maatwerk, gevolgen.
  Dit in een bundel/boekje uitreiken aan de aanwezigen.
 • Overprikkelingsmodel Auticomm  inzetten.
 • Een mooi artikel in de krant laten plaatsen over Maatjeswerk Autisme en ons doel.
 • Noodzaak PGB duidelijk maken d.m.v. spreker bv Groen links vanuit Amersfoort
 • Team Maatjeswerk Autisme schrijft een stuk over noodzaak PGB versus zorg in natura.
 • Partijen die ons verhaal kunnen steunen interviewen:
  Nine Kooiman (jeugdzorg-SP), Zorgboerderij, diverse organisaties tijdelijk verblijf en begeleiding.

Ons logo heeft de twee kleuren van het overprikkelingsmodel.

 Logo maatjeswerk websiteGroen= werken om daar te blijven

Oranje= maatjes om weer naar groen te komen

Rood= is er niet, want dat proberen we te vermijden