Grootschalig

Karakter Karakter is het expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie, met locaties in Gelderland en Overijssel. Zij bieden diagnostiek en behandeling voor alle kinder- en jeugdpsychiatrische ziektebeelden. Dat kan op de polikliniek, thuis, via een opname of op de crisisafdeling. Leeftijd van 0 tot 18 jaar.

JOOZT JOOZT is in Gelderland en Utrecht actief. In Gelderland biedt JOOZT ambulante begeleiding thuis aan kinderen, jongeren en ouders. Daarnaast biedt JOOZT 24-uurs verblijf en behandeling in de locaties De Glind, Barneveld en Ede. Bureau Jeugdzorg verzorgt de aanmelding met een rapportage en indicatie- en toewijzingsbesluit. JOOZT heeft de volgende locaties De Glind (hoofdlocatie), Utrecht, Maarsbergen, Barneveld, Ede, Amersfoort.

Pro Persona Pro Persona (voorheen ‘Gelderse Roos’) geestelijke gezondheidszorg, is een organisatie met vestigingen in dertien gemeentes in drie provincies. Zij bieden geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen. Deze zorg wordt aangeboden in een klinische situatie, in deeltijdbehandeling of ambulant en is volgens Pro Persona altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.

GGz Centraal – Fornhese GGz Centraal is ontstaan uit een fusie tussen Symfora en Meerkanten. Hun werkgebied strekt zich uit over Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Oostelijk Utrecht, Veluwe & Veluwe Vallei. Jaarlijks behandelen ze ongeveer 40.000 cliënten. Dichtsbijzijnde locaties: Ermelo of Lelystad.