Iederin

Ieder(in) heeft drie kerntaken:

collectieve belangenbehartiging
toerusting en ondersteuning
dienstverlening

Collectieve belangenbehartiging
Ieder(in) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten lidorganisaties. We ijveren ervoor dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Dat doen we op zoveel mogelijk plekken. Bij de overheid, politiek, maatschappelijke organisaties en in de media.

Bij de belangenbehartiging beroepen we ons op het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt onomwonden: meedoen en zelfbeschikking zijn mensenrechten! Dus eisen we van de overheid en andere partijen dat dit verdrag wordt nageleefd.

Onze belangenbehartiging is levensbreed. Ze richt zich op veel verschillende thema’s. Te weten: zorg en ondersteuning, wonen, onderwijs, werk, toegankelijkheid, vervoer, inkomen, rechtspositie en inclusie.

Toerusting en ondersteuning
Ieder(in) biedt ondersteuning aan de aangesloten lidorganisaties. We berichten over actuele ontwikkelingen die voor de lidorganisaties van belang zijn. Via onder meer nieuwsbrieven en een apart ledendeel op de website. Daarnaast organiseren we regelmatig voorlichtings- en discussiebijeenkomsten over brandende kwesties.

Daarnaast zal Ieder(in) zich meer en meer gaan bezighouden met het versterken van de lokale belangenbehartiging. Dit is nodig, omdat gemeenten op steeds meer gebieden verantwoordelijk worden voor ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking. Bij het versterken van de lokale belangenbehartiging maken we waar mogelijk gebruik van de kennis en ervaring van Programma VCP, dat door bezuinigingen moest stoppen.

Dienstverlening
We bieden een aantal diensten en producten aan die speciaal zijn toegesneden op onze achterban. Een voorbeeld daarvan is de site Meerkosten.nl, waar mensen informatie kunnen krijgen over compensatieregelingen en belastingaftrek. Verder hebben we onder meer een Meldpunt. Hier kunnen mensen met een beperking knelpunten melden waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Daarnaast verzorgen we ook juridische ondersteuning.

Voor een compleet overzicht ga naar Hulp en advies.

Ga naar Iederin voor meer informatie.