Klacht hulpvraag

Loop je vast in het jeugdhulp, WMO of begeleiding naar werk traject, kom je met de gemeente niet tot een bevredigende oplossing dan zijn er diverse mogelijkheden tot ondersteuning en hulp.

Als u te maken heeft met de jeugdhulp kan het gebeuren dat u bijvoorbeeld niet tevreden bent over de manier waarop een jeugdbeschermer, hulpverlener of raadsmedewerker met u omgaat. Of over informatie die (niet) gegeven wordt, of de manier waarop beslissingen genomen worden over de hulpverlening of onderzoek. Dit zijn klachten. Een klacht moet u altijd zelf indienen. De vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen.
De vertrouwenspersoon werkt vanuit het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ
je/u kunt contact opnemen via T 088-555 1000,
mail info@akj.nl of chatten op de website

Voor meer informatie of melding: www.akj.nl/ouders/klacht/

Loop u vast binnen het WMO traject, omdat u
het contact met de gespreksvoerder niet prettig vond of ontevreden bent over het resultaat, ga dan eerst in gesprek met de gespreksvoerder.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

mevrouw J. Dirks is de onafhankelijke vertrouwenspersoon Wmo en Participatiewet
zij werkt vanuit het LSR (landelijk steunpunt)
zij is van maandag tot en met vrijdag te bereiken via T 06-16025989
mailen kan ook via: j.dirks@hetlsr.nl

Nationale Ombudsman.nl

U kunt ook een melding maken bij de Adviesraad Sociaal Domein Barneveld (ASD)

Wilt u eerst persoonlijk contact en/of informatie kunt u ook eerst contact op nemen met ons via info@maatjeswerkautisme.nl