Meldpunt Juiste Loket

Meldpunt voor mensen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten welk zorgloket voor hun zorg of ondersteuning verantwoordelijk is, en/of vragen hebben over het WLZ overgangsrecht / herindicatietraject van het CIZ (de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de WLZ zonder verdere beoordeling).

  • Had u of uw familielid een AWBZ indicatie van CIZ of Bureau Jeugdzorg die nog geldig was op 1 januari 2015 en wordt u voor zorg in 2015 door verschillende zorgloketten steeds weer doorverwezen?
  • Heeft u nog geen indicatie, maar wel een zorg/ondersteuningsvraag en wordt u door verschillende loketten steeds doorverwezen?
  • Heeft u een WLZ indicatie in functies en klassen met als einddatum 31 december 2015 (behoort u tot de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de WLZ zonder verdere beoordeling; WLZ-indiceerbaren) en heeft u vragen over het herindicatietraject/het overgangsrecht?

Dan kunt u contact opnemen met het meldpunt ‘Juiste Loket’. Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo (PGBhoudersvereniging) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

De medewerkers van het meldpunt bekijken samen met u wat uw vraag is en geven u informatie. Zij zorgen er verder voor dat zorg/ondersteuning bij de verantwoordelijke instantie (gemeente, zorgverzekeraar of CIZ) kan worden aangevraagd en/of door deze instantie, volgens wettelijke regelingen, wordt uitgevoerd. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS en het CIZ.

Bezoek de website via juisteloket.nl