Monitor Transitie Jeugd

Over de Monitor Transitie JeugdMTJ

Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid.
De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren.

Bezoek de website voor informatie of het doorgeven van een melding via www.monitortransitiejeugd.nl.

Rapportages:
Jaarrapportage-MTJ-2015, def