ODD en CD

Kinderen met opstandig en antisociaal gedrag

Kinderen met ODD (opstandig gedrag) zijn vaak ongehoorzaam, driftig, zoeken ruzie en zijn snel gefrustreerd. Kinderen met CD (asociaal gedrag), pesten, bedreigen en intimideren en hebben een gebrek aan respect voor anderen.
Op www.balansdigitaal.nl/stoornissen/odd-cd vindt u informatie over kenmerken, oorzaken & gevolgen, diagnose & behandeling.

(Met dank aan www.balansdigitaal.nl)