Onderwijs

Passend onderwijs

Wat betekend dit voor ouders en kinderen?

Op dit moment moeten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Met passend onderwijs krijgen scholen zorgplicht en moeten scholen vanaf augustus 2014 ervoor zorgen dat er voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek is. Dat kan zijn op de school waar u uw kind hebt aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die uw kind nodig heeft of in het speciaal onderwijs. Als de school van aanmelding uw kind niet zelf kan plaatsen, wordt na overleg met u een passende plek op een andere school geboden.

U kiest zelf de school voor uw kind, ook als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en een aangepast programma volgen. Hierdoor weten ouders waar ze aan toe zijn. Wanneer u behoefte heeft aan extra ondersteuning of bemiddeling, kunt u terecht bij verschillende organisaties. Bij ouderinformatiepunt 5010 kunt u advies inwinnen.

Daarnaast zijn er verschillende regionale ouderorganisaties waar u terecht kunt met uw vragen. Ook bemiddelen onderwijsconsulenten als u het oneens bent met de school en er samen niet meer uitkomt. Voor bovenstaande is een tijdpad uitgezet, op dit moment worden de samenwerkingsverbanden gevormd.

Voor meer informatie over passend onderwijs kunt u terecht op de officiële site van het Ministerie van OCW.

Voor meer ouderinformatie kunt u terecht bij  Steunpunt Passend Onderwijs en www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl.

Geweigerd op school?

Het komt de laatste tijd helaas steeds vaker voor dat scholen kinderen met autisme de toegang weigeren. Om dit in kaart, en onder de aandacht te brengen is er een speciaal meldpunt opgezet. Mocht u of iemand in uw omgeving hier mee te maken krijgen kunt u hier melding van maken via meldpunt Auti-weigerscholen.

Scholen speciaal onderwijs:

SBO
Vogelhorst – Barneveld
van Leersumschool – Zeist
De Fonkel (voorheen Radar/Arnhemse buitenschool) – Ede

SO
Mulockhouwer – Amersfoort
Dr.A. Verschoorschool – Nunspeet
J.H. Donnerschool - Barneveld

VSO
Ambelt – Apeldoorn & Nunspeet
Bergh en Boschschool – Bilthoven
Dr.A. Verschoorschool – Harderwijk (in Spectrum cluster 4 voorziening)
J.H. Donnerschool – Barneveld
Jacobus Fruytierschool – Apeldoorn (cluster 4 voorziening)
Mariendael - Arnhem
Briantcollege (voorheen Radar/Arhnemse buitenschool) – Arnhem/Ede
Rietschansschool (Mulock Houwer) – Ermelo
Sprengen College – Wapenveld

BSO+
Loofles
 - Kootwijkerbroek

Ouders voor autipassend onderwijs
Bemiddeling onderwijs bij problemen