PDD-NOS

Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis

PDD-NOS valt binnen het brede scala van autismespectrumstoornissen (ASS). Deze kinderen hebben kenmerken van autisme, maar niet genoeg voor klassiek autisme of Asperger.
Op www.balansdigitaal.nl/stoornissen/pdd-nos vindt u informatie over de kenmerken, oorzaken & gevolgen, diagnose & behandeling, en over PDD-NOS op school en thuis.

(Met dank aan www.balansdigitaal.nl)