PGB

Nadat er een diagnose (autisme of ADHD) is gesteld, kan je ervoor kiezen om hulp aan te vragen via een PGB of via Zorg in Natura.

PGB

Een PGB is een Persoons Gebonden Budget. Je vraagt dit budget dus aan voor de persoon die een diagnose heeft gekregen. Vanuit dit budget kan er hulp worden ingeschakeld en betaald. Je kunt zelf bepalen welke organisatie en/of personen je inhuurt om de hulp te verlenen.

Het grote voordeel van een PGB is dat je keuzevrijheid hebt in de mensen en/of organisaties die je inhuurt. Je kunt hierdoor een vast team aanstellen die een match hebben met je kind, waardoor de hulpverlening effectiever wordt. Dit zorgt voor een vertrouwde en veilige omgeving voor je kind. Ook kun je bijvoorbeeld familie of bekenden, die goed met de problematiek en het kind om kunnen gaan, inschakelen.

De nadelen van PGB:
- je moet met alle hulpverleners contracten afsluiten.
- je moet maandelijks de facturen of salarissen moet betalen.
- je moet 1 tot 4 keer per jaar een verantwoordingsformulier invullen.
- je bent zelf verantwoordelijk voor het budget.
- Een goede administratie is noodzakelijk (evt kan dit uitbesteed worden aan de SVB).

ZIN (Zorg In Natura)

Zorg in natura houdt in dat je gebruik maakt van bestaande AWBZ voorzieningen. Dit zijn zorgverleners die een contract hebben met het zorgkantoor. De facturen/salarissen worden rechtstreeks door het zorgkantoor betaald.

Het voordeel van ZIN is dat je geen administratieve rompslomp hebt, want alles wordt door het zorgkantoor geregeld.

Het grote nadeel van ZIN is dat je geen keuzevrijheid hebt, je kunt alleen maar kiezen uit zorginstellingen die door het zorgkantoor worden aangeboden. Andere nadelen zijn dat de meeste van deze zorginstellingen absoluut niet flexibel zijn en aan vaste tijden gebonden zijn. Er is vaak ook geen keus in de hulpverlener die de zorginstelling aanbiedt en de hulpverleners kunnen steeds wisselen. Voor kinderen met autisme kan dit zorgen voor een onrustige en niet geheel effectieve situatie.

Nadat je met het CIZ of BJZ hebt besproken dat je voor Zorg in Natura kiest, kan je dit gaan regelen met het zorgkantoor (voor de gemeente Barneveld is dat zorgkantoor Menzis: www.menziszorgkantoor.nl. Ga dan naar het kopje: zorg regelen. Daar kun je lezen wat je moet doen om Zorg In Natura te ontvangen.