Rabofonds

Het Rabofonds heeft ons gesponsord door middel van een bijdrage voor de aanschaf van ICT middelen. Wij zijn hiervoor zeer dankbaar want hierdoor zijn we nog beter in staat ons te organiseren, in te springen op de actualiteit en onze ouders te informeren.

Uitreiking Rabocheque-s

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het Rabofonds:

“Samen in de samenleving.”

De Rabobank gebruikt een deel van haar winst om maatschappelijke doelen in het werkgebied van de bank te ondersteunen. Het RaboFonds van Rabobank Barneveld-Voorthuizen heeft als doelstelling:

 

  • bevorderen van de algemene economische bedrijvigheid
  • bevorderen van duurzame economische projecten
  • bevorderen van de leefbaarheid
  • bevorderen van kennis en educatie
  • ondersteunen van vrijwilligerswerk
  • ontplooiing
  • integratie van achterstandsgroepen
  • ontwikkelen van activiteiten die kunnen bijdragen aan het versterken van de band tussen de leden van de bank en de bank zelf

Meer informatie: