Trekkingsrecht

(Tekst van www.svb.nl Zie ook download: SVB regels rondom salaris uitbetaling)

Trekkingsrecht: wat is dat?

Het Servicecentrum PGB beheert vanaf 1 januari 2015 uw PGB. Het budget staat dan op onze rekening, maar u houdt de regie. Trekkingsrecht heet dit. Trekkingsrecht maakt het ons mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. Wij kijken bijvoorbeeld of u een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of zorginstelling die u wilt betalen.

Ook maakt trekkingsrecht het u makkelijker. U weet straks aan het begin van uw PGB-periode of uw plannen voor PGB-besteding zijn goedgekeurd door uw zorgkantoor of gemeente. Hierdoor worden vervelende verrassingen voorkomen en hoeft u achteraf geen verantwoording af te leggen.

Voor wie?

Trekkingsrecht geldt voor iedereen die met ingang van 2015 een PGB krijgt van:

  • de gemeente, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
  • de gemeente op basis van de Jeugdwet, en
  • iedereen die in 2015 een PGB krijgt van het zorgkantoor (AWBZ of WLZ).

Hoe werkt het?

Besteedt u uw salarisadministratie aan ons uit? Dan halen wij het loon niet meer van uw rekening maar betalen wij uw zorgverleners meteen vanuit uw budget. Wij blijven uw salarisadministratie gewoon doen.

Koopt u zorg bij een instelling of bij een zorgverlener in van wie wij de salarisadministratie niet doen? Ook die betalingen lopen vanaf 1 januari 2015 via ons. Hiervoor ondertekent u de facturen van de geleverde zorg en stuurt ze naar ons toe. Dan betalen wij deze uit. U kunt ze ook eenvoudig en snel via Mijn PGB invoeren en digitaal ondertekenen.