“vanuit Autisme bekeken”

In oktober 2012 lanceerde de Staatssecretaris van VWS de landelijke werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’. Deze werkgroep onderzoekt vanuit het perspectief van mensen met autisme wat nodig is zodat zij beter participeren in de samenleving.
Via de website www.vanuitautismebekeken.nl kunt u het werk van de werkgroep volgen.

missie van de werkgroep
De missie van de werkgroep is tweeledig:

1.Meer kennis en begrip voor autisme creëren in de samenleving.
2.Voor iedere situatie de juiste begeleiding van mensen met autisme en hun naasten.

De werkgroep kijkt nadrukkelijk vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten. De werkgroep:

•inventariseert wat goede hulp en ondersteuning is.
•achterhaalt welke knelpunten hierbij spelen.
•stelt vast hoe verbetering mogelijk is.
•stimuleert waar mogelijk dat die verbeteringen tot stand komen.

Het initiatief ‘Vanuit Autisme Bekeken’ wordt nu na drie jaar opgevolgd door de autismecoalitie.