Wonen

Vondelhove GGz Centraal – Barneveld, Kleinschalige woonvorm voor mensen met een autismespectrumstoornis.
Kwintes Ambulante woonbegeleiding omgeving Scherpenzeel
AB ‘t Spectrum – Amersfoort
M.I.O.P. – Almere en in samenwerking met AB ‘t Spectrum ook in Amersfoort.
Stiching Parousie- Doorwerth, in Scherpenzeel zijn 8 geschakelde zorgwoningen voor 20 bewoners met een psychische beperking die begeleiding nodig hebben in aanbouw.